Gepubliceerd:
Laatste update:

Inloopbijeenkomst bestemmingplan Duurzaam Industriepark Cranendonck redelijk bezocht

CRANENDONCK - Maandag 16 januari vond een redelijk bezochte inloopbijeenkomst plaats over het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck in de Schakel in Budel-Dorplein.

Vanuit verschillende partijen (gemeente, ODZOB, Nyrstar, Metalot) waren professionals aanwezig om vragen die leefden bij Dorpleiners te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan over de toekomstige ontwikkeling. De avond is goed verlopen. In een vier uur durende inloopbijeenkomst konden bewoners en belangstellenden één op één informatie inwinnen bij de verschillende partijen. Ook de verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart) en de regels en toelichting waren te bekijken. Tevens was het schetsontwerp voor de nieuwe ontsluitingsweg te zien en konden hierover vragen worden gesteld.

Diverse onderwerpen
Onderwerpen die daarnaast ter sprake kwamen, waren de nieuwe infrastructuur en ontsluiting, natuurinvestering en de invulling van het terrein. Er was enige bezorgdheid over de vestiging van het type bedrijven. De gemeente zal de bij het bestemmingsplan gevoegde lijsten van (toegestane) bedrijfsactiviteiten voor de vaststelling van het bestemmingsplan nog onder de loep nemen. Deze lijsten zijn nu gebaseerd op standaarden vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij worden nog nader gescreend, rekening houdend met de missie en visie vanuit Metalot.

Het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck ligt nog tot en met 2 februari ter inzage.

Meer informatie
Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC)

Bron: www.cranendonck.nl

Deel dit artikel:

Reacties